Gospodarna raba vodnih virov v industriji

Gospodarna raba vodnih virov v industriji

Ta dogodek je že potekel.
ZAČETEK: 28. 11. 2019 09:30
ZAKLJUČEK: 28. 11. 2019 14:00

Vljudno vabljeni na strokovni posvet

“Gospodarna raba vodnih virov v industriji”.

Potekal bo v četrtek, 28. 11. 2019, s pričetkom ob 9.30 uri, v Mariboru (hotel City – dvorana C).

Posvet je namenjen tehničnemu in strokovnemu kadru iz industrije ter v komunalnih in ostalih podjetjih, ki so zadolženi za kakovost in čiščenje odpadnih voda ter za načrtovanje in vzdrževanje čistilnih naprav.

PROGRAM

9.30 – 10.00 Sprejem in pozdrav udeležencev

10.00 – 10.15 Tematska platforma na področju voda, Nina Meglič, dipl.eu.študij, Štajerska gospodarska zbornica, (15 min)

10.15 – 10.30 Predstavitev podjetja Messer Slovenija d.o.o., mag. Andrej Mekiš, Messer Slovenija d.o.o., (15 min)

10.30 – 10.45 Predstavitev podjetja IOS d.o.o., dr. Maja Bauman, IOS d.o.o., (15 min)

10.45 – 11.00 Ponovna uporaba vode – korist za družbo in okolje, Tara Bračko, mag.inž.TVO, IOS d.o.o., (15 min)

11.00 – 11.15 Vprašanja, diskusija 11.15 – 12.00 Odmor 12.00 – 12.30 Uvod v recikliranje odpadnih voda z membranskimi filtracijami dr. Maja Bauman, IOS d.o.o., (30 min)

12.30 – 13.00 Uporaba bioloških čistilnih naprav za čiščenje odpadnih voda s poudarkom na membranskem biološkem reaktorju (MBR-ju), Aljaž Klasinc, univ.dipl.inž.str., IOS d.o.o., (30 min)

13.00 – 13.15 Nevtralizacija odpadne vode s CO2 Izidor Gostinčar, inž.kem.teh., Messer Slovenija d.o.o., (15 min)

13.15 – 13.30 Racionalno izkoriščanje virov v papirni in živilski industriji, Dejan Šibila, dipl.inž.kem.tehnol., Messer Slovenija d.o.o., (15 min)

13.30 – 14.00 Vprašanja, diskusija

14.00 Zaključek srečanja

Udeležba na posvetu je brezplačna. Potrebne so predhodne prijave na jozica.ditmajer@messergroup.com do 27. 11. 2019.

VEČ INFO o vsebini posveta