Member presentation

Structum, d. o. o.

V podjetju Structum d.o.o. izvajajo preiskave v lastnem preskušavalnem laboratoriju. Na terenu izvajajo meritve, preiskave in kontrolo kakovosti po celotnem področju Slovenije.

Contact details

Structum, Inštitut za gradbeništvo, d. o. o.
Tovarniška cesta 26, SI-5270 Ajdovščina

MEMBER SIZE

FOCUS AREA